Velikost pisave:

Sezona aktivnega čebelarjenja je zaključena; pri čebelah pravzaprav ni več kaj početi; ker pa je prebiranje literature tudi prepotrebno delo umnega čebelarja in v znanju je moč, bo morebiti kdo le našel kaj zanimivega, ko bo prebiral tale sestavek ob hladnih jesenskih večerih, morda ob kozarcu mošta, ob pečenih kostanjih…

Veljalo bi opozoriti ter preveriti moč čebeljih družin; živalnost čebeljih družin v oktobru je odločujoča za uspešno izzimitev. Prezimitev družin z manj kot 5000 osebki v oktobru je zelo vprašljiva. Raziskave so pokazale, da so zimske izgube pri družinah z večjim številom osebkov bistveno manjše. V prednosti so družine z mladimi maticami/rezervne družine, ki jih to leto nismo gospodarsko izkoriščali in to število čebel zlahka in pravočasno dosežejo. Kot sem omenil v enem od prejšnjih člankov, je živalnost gospodarskih družin v avgustu in septembru lahko zelo zavajajoča. Gospodarske družine naj bi v času pred krmljenjem polno zasedale dve nakladi (zvečer ali zjutraj), ob pogledu od spodaj pa naj bi podsedale vsaj na petih ulicah, sicer jih je pametneje združiti z mladimi družinami.

Jesenska korekcija gnezda je možna vse dotlej, dokler dnevne temperature to dopuščajo. V nakladnih panjih, kjer družino prezimujemo v dveh nakladah, dajemo prednost prezimljanju v zgornji nakladi iz več razlogov, predvsem pa zaradi lažjega zimskega zatiranja varoje - pri aplikaciji oksalne kisline ne bo potrebno odstranjevati gornje naklade. Vsekakor bodimo pozorni, da bo družina ohranila stik s hrano. V AŽ-panjih svetujejo nekateri pomik čebeljega gnezda v sredino, čeprav izkušnje kažejo, da se sosednji družini v panjih, postavljenih v skladovnico, medsebojno grejeta tako, da prezimujeta pomaknjeni v levo ali desno oziroma se med prezimovanjem praviloma postopoma pomikata druga k drugi.

Nekateri bodo družinam še dodajali hrano. Zelo vprašljivo je, koliko bodo čebele to hrano uspele predelati in ustrezno skladiščiti, zato je bolje, da se ne odločite za združevanje pomanjkljivo nahranjene družine z dobro nahranjeno; pomanjkljivo nahranjeni družini raje dopolnite zimsko zalogo hrane tako, da ji dodate sate z že predelano, pokrito hrano.

Čebelarsko orodje, krmilnike, krmilna vedra in preostale v čebelarski sezoni uporabljene čebelarske potrebščine razkužimo (razkužilo Virkon, naprodaj v vsaki veterinarski ambulanti, lekarni uporabimo po priloženih navodilih), po potrebi osušimo in primerno shranimo za uporabo v naslednji čebelarski sezoni; urejen in pospravljen čebelnjak ter njegova okolica sta ogledalo vsakega čebelarja.

Tudi o odevanju čebeljih družin sem že pisal, zato naj le povzamem: ne odevajte čebeljih družin, vsaj ne prezgodaj; čebelam in nam je v interesu, da karseda hitro prenehajo (in karseda pozno pričnejo) z zaleganjem, da se poleže še zadnja zalega in bomo lahko pravočasno – beri ne prezgodaj - uspešno izvedli tako imenovano zimsko zatiranje varoje, ki je zadostno učinkovito le v družinah brez pokrite zalege. Poskrbimo za to, da bodo panji dovolj zračni in čebel ne bodo nadlegovale ose, ptice, miši, polhi in podobni jesenski obiskovalci naših stojišč, ki se tudi pripravljajo na bližajočo se zimo.

Ta čas je primeren tudi za sajenje medovitih trajnic, predvsem drevja, recimo evodije ali čebeljega drevesa, ki nudi čebelam v brezpašnem času izdaten vir nektarne in pelodne paše.

Sajenje evodije (Tetradium daniellii) priporočam vsem čebelarjem in tudi vsem ostalim, ki imate prostor na vrtu, ob čebelnjaku ali v sadovnjaku. Morda bi se našlo mesto zanjo tudi v kakšnem parku, kjer bi s svojo lepoto in koristnostjo popestrila pogosto dolgočasne in predvsem najcenejše zasaditve. Evodija nudi v času vegetacije s svojo obliko krošnje prijetno senco; cvetje je neobičajno in zanimivo; rumena barva listja pa jeseni dodatno popestri barvne tone jesenečega drevja. Poleg čebel je zanimiva še veliko drugim žuželkam, ki bi naj pritegnile našo pozornost v poznopoletnih in jesenskih dneh. 

Vedeti pa moramo, da je evodija tujerodna vrsta in si bo zagotovo našla nezapolnjeno nišo v naših biotopih. Sadike je mogoče kupiti v skoraj vsaki bolje založeni drevesnici, kjer vas bodo tudi podrobneje seznanili z njeno saditvijo in vzgojo.

                                                                                                                                      

                                                                                                                                Vladimir Fajdiga

 

Več o evodiji pa na spodnjih naslovih:

 

http://www.deloindom.si/zivalski-sosedje/evodija-ali-cebelje-drevo

http://www.kmetija.si/drevo-za-cebele-korejska-evodia