Velikost pisave:

Obveščamo vas, da je na območju občine Postojna, ugotovljena huda gniloba čebelje zalege. V skladu z odločbo MKGP UVHVVR OU Postojna Št. UO6170-1151/2021/5-(U980-05) izdane dne 10. 12. 2021 bo Nacionalni veterinarski inštitut Veterinarske fakultete UL (NVI) opravil klinični pregled vseh čebeljih družin v vseh čebelnjakih v okuženem območju, ki zajema naslednje katastrske občine: Landol, Šmihel pod Nanosom, Strane, Velika Brda, Razdrto, Hrenovice, Hrašče, Studenec, Orehek, Hruševje, Rakulik.

Čebelarje, ki imajo čebele na okuženem območju (kužni krog) pozivamo in jim svetujemo, da redno preverjajo ali so zazimljene čebelje družine žive. V primeru odmrtja čebeljih družin naj to takoj sporočijo veterinarju NVI mag. Ivo Planinc dr. vet. med., telefonska številka 041 740 805.

O roku veterinarskega kliničnega pregleda bodo vsi čebelarji v kužnem krogu pisno ali ustno obveščeni s strani NVI. Čebelarji so dolžni v 48 urah od roka, določenega v obvestilu, omogočiti veterinarski pregled in sodelovanje pri pregledu. 

Čebelarji, ki po ugotovljeni bolezni v svojem čebelnjaku sami ne morejo zagotoviti razkužbe skladno z odločbo, se lahko po prejemu odločbe obrnejo na registrirane organizacije s koncesijo za DDD, seznam teh je dostopen na povezavi: https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/Bolezni-zivali/Seznam-obratov/SEZNAM_KONCESIONARJI_DDD-11.2.2020.pdf

V prilogi pošiljam seznam čebelnjakov v kužnem krogu.

Veterinar NVI: mag. Ivo Planinc dr. vet. med.

Seznam čebelnjakov v kužnem krogu:

1.

SI

171 014

2.

SI

384 359

3.

SI

289 768

4.

SI

308 955

5.

SI

335 412

6.

SI

347 039

7.

SI

267 434

8.

SI

171 203

9.

SI

351 540

10.

SI

178 570

11.

SI

310 787

12.

SI

320 696

13.

SI

178 293

14

SI

171 069

15.

SI

301 880

16.

SI

350 525

17.

SI

171 199

18.

SI

178 714

19.

SI

282 970

20.

SI

267 450

21.

SI

307 073

22.

SI

356 040

23.

SI

372 208

24.

SI

290 328

25.

SI

188 144

26.

SI

178 336

27.

SI

178 349

28.

SI

178 365

29.

SI

178 378

30.

SI

314 190

31.

SI

178 567