Velikost pisave:

Obveščamo vas, da je potrebno vloge za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2019 

 

poslati PRIPOROČENO 

na naslov:

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

1000 Ljubljana

ali  oddati osebno v sprejemni pisarni agencije v času uradnih ur in sicer

NAJKASNEJE DO VKLJUČNO 28. OKTOBRA 2019.

Vladimir Fajdiga, predsednik ČD