Velikost pisave:

Spoštovani člani ČD Postojna,     

danes sem od Uprave  Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin prejel ODLOČBO, z datumom 05.05.2022, s katero me kot predsednika ČD Postojna obveščajo o izbruhu HUDE GNILOBE na področju  našega društva; žarišče je čebelnjak SI 362331 v katastrski občini Postojna. Z odločbo št. U06170-558/2022/33 (U980-5) je razglašeno območje v polmeru 3 kilometrov oz. v preletni razdalji od žarišča za kužni krog – okuženo območje.

Okuženo območje (kužni krog) se razprostira in dodatno širi na naslednje katastrske občine:

Landol, Šmihel pod Nanosom, Strane, Velika brda, Razdrto, Hrenovice, Hrašče, Studenec, Orehek, Hruševje, Rakulik, Zagon in Zalog, Matenja vas, Rakitnik, POSTOJNA, Stara vas.

Na okuženem območju so do preklica odrejeni naslednji ukrepi:

  • prepoved premika čebelnjakov iz in v okuženo območje;
  • prepoved premika čebeljih družin, čebel oz. matic s spremljevalkami med čebelnjaki znotraj okuženega območja ter v čebelnjake izven območja;
  • klinični pregled VSEH čebeljih družin v VSEH čebelnjakih znotraj okuženega območja, ki ga opravi delavec Nacionalnega veterinarskega inštituta, (ob primernem času, vremenu in temperaturi).

Čebelarji, bodite pozorni pri pregledovanju čebeljih družin predvsem na lego (udrtost) pokrovcev zalege in razpadlost oz. vlečljivost razpadlih ličink pod njimi. Ob najmanjšem sumu/dvomu pokličite mag. Iva Planica, DVM, ki je pristojen za zdravstveno varstvo čebel na našem področju (041 740 805). Glede kliničnega pregleda znotraj kužnega kroga pa vas bo vas bo kontaktiral veterinar. Če veste za črna stojišča-neregistrirane čebelnjake, ki so lahko potencialni vir okužbe, o tem obvestite pristojno veterinarsko inšpekcijo.